Skip to content Skip to footer

Monitoring wód a środowisko naturalne

Środowisko naturalne narażone jest na wiele niekorzystnych czynników, które w dużej mierze spowodowane są działaniami człowieka. Dbanie więc o jak najlepszy jego stan obejmuje wiele elementów, a monitoring wód i poprawianie jakości wody jest jednym z istotniejszych.

Jakość wady i jej wpływ na środowisko

Woda, a raczej jej odpowiednia jakość i brak zanieczyszczeń wpływa znacząco na całe środowisko. Fauna i flora bez odpowiednich wód może być narażona nie tylko na zmniejszanie gatunków, ale także na wyginięcie. Dlatego też tak istotne jest, aby na bieżąco monitorować stan wód pod względem ich jakości jak również ilości na poszczególnych obszarach. Dlatego też monitoring wód jest jednym z działań, które mają na celu poprawę środowiska wodnego poprzez wdrażanie odpowiednich zmian na wymagających tego terenach.

Cele monitorowania wód

Monitoring wód może być prowadzony na wiele sposobów, dzięki czemu można pozyskać jak najwięcej informacji. Podstawowym celem jest przede wszystkim sprawdzenie stanu czystości wód, jednakże jednocześnie bada się także poziom wód w różnych porach roku. Dzięki temu, że monitoring wód jest prowadzony jako działania stałe, można porównywać zebrane dane i dzięki temu szybko reagować w przypadku znaczących różnic w wynikach. Działaniem, od którego rozpoczyna się obserwację jest monitoring diagnostyczny. Pozwala na określenie ilości wód, ich stanu jak również czynników, które mogą mieć wpływ na środowisko, czyli najczęściej działalność człowieka. Jeżeli niezbędne jest wprowadzenie zmian na konkretnym terenie, prowadzony jest monitoring badawczy. Pozwala na stwierdzenie, czy wprowadzone rozwiązania przyczyniły się do poprawy jakości wód lub nawet ich ilości.

Korzyści z monitorowania wód

Monitoring wód pozwala na szybkie reagowanie w sytuacjach, gdy stan wody się pogarsza. Zbyt duże zanieczyszczenie może prowadzić do wymierania życia w wodach jak również w pobliżu zbiorników wodnych. Brak odpowiedniej wody pitnej przyczynia się także do migracji zwierząt, przez co niektóre obszary mogą mieć zaburzony ekosystem. Szczególnie w pobliżu dużych ośrodków miejskich lub zakładów, których działalność może mieć znaczący wpływ na wody powierzchniowe jak również gruntowe takie działania prowadzone są dość intensywnie. Odpowiednie regulacje prawne pozwalają służbom odpowiedzialnym za ochronę środowiska na współdziałanie, co znacznie ułatwia prowadzenie wszelkich badań czy dzielenie się pozyskanymi wynikami. Oczywiście przepisy są na bieżąco aktualizowane, aby były dostosowane do obecnych czasów i potrzeb.