Co to są płyny infuzyjne?

Kroplówki to codzienny widok na salach szpitalnych. Za ich pomocą pacjenci dostają płyny infuzyjne oraz leki. Dzięki temu proces leczenia jest skuteczniejszy i szybszy.

Czym są płyny infuzyjne?

Płyny infuzyjne to wodne roztwory substancji chemicznych, które podawane są w przypadku dużej utraty krwi, zaburzeń gospodarki elektrolitowej i kwasowo-zasadowej oraz w przypadku żywienia pozajelitowego. Płyny infuzyjne dzielimy na krystaloidy oraz koloidy.

Krystaloidy to płyny najczęściej stosowane, są powszechnie dostępne, nie wywołują reakcji uczuleniowych. Najczęściej stosowana jest sól fizjologiczna (0,9% roztwór wodny chlorku sodu), płyny elektrolitowe, płyn Ringera.

Koloidy to także roztwory wodne, ale związków wielocząsteczkowych. Mają mniejsze zastosowanie ponieważ mogą wywołać wstrząs anafilaktyczny. Z tego względu muszą być bardzo starannie dobierane. Tak jest np. w przypadku osocza.

Zastosowanie płynów infuzyjnych

Płyny infuzyjne stosowane są przede wszystkim w sytuacjach nagłych, kiedy nastąpił duży ubytek krwi, w wyniku wypadku lub operacji. Płyny infuzyjne stosowane są także w leczeniu chorób przewlekłych.

Możliwość precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych znacząco wpływa na efekty leczenia i je przyśpiesza.

W niektórych przypadkach podawanie płynów infuzyjnych może przebiegać w warunkach domowych. Dotyczy to przede wszystkim chorób przewlekłych. W takim wypadku pielęgniarka udziela odpowiedniego instruktarzu.

Zalety płynów infuzyjnych

Płyny infuzyjne produkowane są w ścisłym reżimie sanitarnym i konfekcjonowane w plastikowe butelki przystosowane do bezpośredniego podłączenia do kroplówki lub pompy infuzyjnej. Dzięki temu ich podawanie jest bezpieczne dla pacjenta i dla pielęgniarek, nie ma niebezpieczeństwa dodatkowego zakażenia.

Dzięki kroplówkom płyny infuzyjne mogą być bardzo precyzyjnie podawane pacjentom. Pielęgniarka ustawia dawkowanie zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeszcze bardziej precyzyjna jest pompa infuzyjna, która w zależności od odczytanych parametrów automatycznie dozuje płyn w odpowiednich dawkach.

Bardzo często do płynów infuzyjnych dodawane są leki, oszczędza to pacjentowi dodatkowych wkłuć i wprowadza lek pozajelitowo, to oszczędza cały przewód pokarmowy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Grupa Anmar.