Skip to content Skip to footer

Rozdzielnice budowlane z modułem pomiarowym

Rozdzielnica budowlana, czyli tzw. eRBetka, powinna być wyposażona w wyłącznik główny, różnicówkę, i gniazda jedno- i trójfazowe zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi. Czasami również w moduł pomiarowy.

Rozdzielnica budowlana – z licznikiem czy bez?

W niektórych poradnikach dotyczących problemów, z jakimi może się spotkać inwestor zaopatrujący plac budowy w zasilanie energią elektryczną, autorzy wymieniają niezbędne ich zdaniem elementy wyposażenia rozdzielnic budowlanych. Spotyka się sugestie, żeby każda skrzynka elektryczna budowlana wyposażona była w licznik energii elektrycznej.

Czy słusznie? Licznik energii elektrycznej jako taki jest bardzo przydatny z oczywistych względów – umożliwia inwestorowi kontrolę zużycia prądu budowlanego oraz ułatwia ewentualne rozliczenia z ekipą budowlaną. Nie jest jednak niezbędny w wyposażeniu „eRBetki” w sytuacji, kiedy skrzynka elektryczna zewnętrzna placu budowy zasilana jest z przyłącza energetycznego, które jest wyposażone w licznik.W przypadku jednak, kiedy skrzynka elektryczna budowlana zasilana jest w inny sposób niż za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej WLZ wyprowadzonej z przyłącza wyposażonego w licznik, zakup rozdzielnicy budowlanej z wbudowanym licznikiem energii jest rzeczywiście dobrym pomysłem.

Moduły pomiarowy w „eRBetce”.

Obecnie rozdzielnice budowlane wyposaża się w elektroniczne urządzenia pomiarowe z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, na którym prezentowane są informacje o poborze energii, mocy czynnej, napięciu oraz częstotliwości. Moduły pomiarowe zapamiętują wszelkie istotne zdarzenia takie jak zaniki napięcia, załączanie konkretnych obwodów, otwarcie modułu z miernikiem oraz cyklicznie zapisują poszczególne parametry. Dzięki szerokim możliwościom są nie tylko urządzeniami mierzącymi zużycie energii elektrycznej na budowie, ale również umożliwiają monitorowanie sieci, ocenę jakości energii oraz komunikację z użytkownikiem (m.in. poprzez standard RS485 czy złącze optyczne).

Jeśli zdecydujemy się na zakup zewnętrznej skrzynki elektrycznej z wbudowanym modułem pomiarowym, warto wybrać taką, w której elektroniczny moduł pomiarowy wyposażony jest we własne awaryjne źródło energii, czyli baterię. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, żeby demontaż i wymiana baterii możliwe były bez konieczności zrywania plomby legalizacyjnej.Innym przydatnym elementem modułu z własnym źródłem zasilania jest zegar czasu rzeczywistego, dzięki któremu możliwe jest rozliczanie energii w taryfach wielostrefowych.