Skip to content Skip to footer

Jak zacząć życie bez długów?

Osoby prywatne, które popadły w zadłużenie, którego nie są w stanie spłacić mają możliwość uregulowania swojej sytuacji. Upadłość konsumencką, bo o niej mowa, jest przeznaczona właśnie dla tych osób. Jak rozpocząć procedurę upadłościową?

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Ważne jest również, by nie pozostawała w spółce.

Warto wiedzieć, że Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć nie tylko dłużnik. Wierzyciel również ma takie prawo.

Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z propozycji uwolnienia się od długu. Wniosku o ogłoszenie upadłości nie może złożyć osoba, która jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym za długi spółki.

Ważne jest, by dłużnik był niewypłacalny. Znaczy to, że nieuregulowane zobowiązania dłużnika muszą być większe niż 3 miesięczne płatności. W przypadku kredytów jest to minimum 3 miesięczne opóźnienie w spłatach rat.

Osoby, które nie mogą złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości to również ci dłużnicy, którzy w ciągu ostatnich 10 lat złożyli już wniosek o upadłość, a ich zobowiązania zostały w całości lub części umorzone. Szansy na upadłość konsumencką nie mają również te osoby, które pokrzywdziły swoich wierzycieli ukrywając majątek.

Jak rozpocząć procedurę upadłościową?

Decyzję o upadłości konsumenckiej podejmuje sąd. Pierwszym krokiem jest złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, który rozpoczyna procedurę. Jest to koszt 30 złotych.

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być wypełniony bardzo starannie i dokładnie. Muszą być w nim informacje dotyczące majątku dłużnika, jego dochodów oraz stałych kosztów utrzymania. We wniosku o ogłoszenie upadłości należy bardzo dokładnie opisać swoje zadłużenia. Należy podać dane wierzyciela, ilość spłaconych zobowiązań oraz kwotę, która pozostała do spłaty.

Należy również pamiętać, że we wniosku o ogłoszenie upadłości należy podać zobowiązania sporne. Należy również dołączyć dokumenty potwierdzające opinię dłużnika.