Skip to content Skip to footer

Inwentaryzacja środków trwałych

Kontrolowanie majątku firmy to nie tylko konieczność z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej, ale również obowiązek dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących pełne księgi, który nakłada na nich ustawa o rachunkowości.

Jaka jest istota inwentaryzacji?

Inwentaryzacja środków trwałych to skuteczne narzędzie do monitorowania majątku przedsiębiorstwa. Mowa tutaj o wszystkich maszynach, urządzeniach, narzędziach, budynkach, flocie samochodowej czy sprzęcie IT. Kluczowe jest też to, że środki trwałe muszą być wykorzystywane w działalności firmy.

Dzięki inwentaryzacji nie tylko raz w roku kontrolujemy ilości ww. przedmiotów, ale też oceniamy ich stan techniczny oraz przydatność w dalszym prowadzeniu działalności gospodarczej. To niezwykle istotny aspekt inwentaryzacji, który pozwala usprawnić pracę przedsiębiorstwa i zoptymalizować wiele kosztów (napraw czy konserwacji).

Termin przeprowadzania inwentaryzacji

Obowiązek inwentaryzacji spoczywa na wszystkich podmiotach gospodarczych, które rozliczają się za pomocą pełnych ksiąg.Należy ją przeprowadzić na koniec roku obrotowego lub w dowolnym dniu roku jeden raz na cztery lata. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych spoczywa również na podmiotach kończących działalność w dniu jej zamknięcia.

W przypadku, gdy dostęp do środków trwałych jest z jakiegoś powodu utrudniony (np. są to grunty lub prawa do nieruchomości) Inwentaryzacja środków trwałych może odbyć się za pomocą tzw. weryfikacji stanu ewidencyjnego.

Dlaczego inwentaryzacja jest istotna?

Wewnętrzna kontrola majątku firmy i jej aktywów jest szczególnie istotna w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dzięki regularnemu spisowi z natury urządzeń, maszyn, środków transportu czy budynków można też śledzić ich stan techniczny oraz ocenić ich przydatność w dalszym prowadzeniu biznesu.

Ważną zasadą spisu z natury jest przeprowadzanie go zawsze w ten sam sposób, gdyż ta sama technika pomiaru daje pewność, że porównanie stanu faktycznego z danymi z ksiąg ewidencyjnych jest prawidłowe i rzetelne.