Skip to content Skip to footer

Wiercenie w żelbecie – wyzwanie tylko dla specjalistów

Obróbka bardzo trudnych materiałów, takich jak beton jest dużym wyzwaniem, szczególnie w przypadkach, kiedy planowana praca wymaga dużej precyzji. Wiercenie otworów w betonie jest zabiegiem, do którego nie wystarczy zwykłe urządzenie wiertnicze, używa się techniki diamentowej, skutecznej i niezwykle efektywnej.

W jakich przypadkach niezbędne jest korzystanie ze specjalistycznych urządzeń?

Specjalnie przystosowane wiertarki o dużych gabarytach, za pomocą których realizuje się wiercenie w żelbecie są najczęściej stosowane podczas prac w budynkach już istniejących. Precyzyjne urządzenia pozwalają na wyeliminowanie ryzyka powstawania zniszczeń i ubytków w substancji obiektu, jednocześnie umożliwiając efektywne i dokładne wycinanie otworów w betonie.

W budynkach postawionych zgodnie ze współczesną technologią wiercenie otworów w betonie najczęściej ma na celu przygotowanie rozprowadzeń w ścianach, stropach oraz fundamentach do instalacji kanałów wentylacyjnych, kominowych, grzewczych, czy też wodnych. Otwory są przygotowane dokładnie i precyzyjnie, uwzględniają wszelkie parametry, które są zgodne z projektem oraz założeniami użytkowymi.

Wiercenie w żelbecie nowoczesną techniką diamentową stosuje się także podczas remontów i renowacji starych obiektów zabytkowych, sakralnych oraz wiekowych murów zamkowych. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu można w sposób bezpieczny, bez narażenia cennych obiektów na jakiekolwiek zniszczenia przeprowadzać prace konserwatorskie oraz zabezpieczające przed dalszym niekorzystnym działaniem upływającego czasu.

Na czym polega specjalistyczne wycinanie otworów w betonie?

Do tego rodzaju prac stosowane są duże wiertarki ręczne, które wyposaża się w diamentowe wiertła. Posiadają one niezwykle wytrzymałe powierzchnie robocze i są w stanie precyzyjnie, dokładnie oraz szybko przygotować zaplanowane odwierty w ścianach budynku.

Przy pomocy diamentowych wierteł można pracować w różnych kierunkach, w poziomie oraz pionie, a także pod dowolnym kątem. Otwory wiercone przy użyciu takiego sprzętu mogą osiągać od kilku, do kilkunastu metrów, zgodnie z projektem budowlanym. Ścianki odwiertu są idealnie gładkie i nie wymagają dodatkowego wykończenia jakimkolwiek materiałem. Wiercenie metodą diamentową jest bezpieczne, szybkie i efektywne w każdego rodzaju obiektach.