Skip to content Skip to footer

Czym powinno się sugerować przy wyborze działki inwestycyjnej na Śląsku w dobrej lokalizacji?

Należy mieć świadomość, że zdecydowanie najtrudniejszym zadaniem przed jakim stają inwestorzy jest właściwe wybranie działki. Konieczne jest wzięcie pod uwagę tak istotnych parametrów, jak lokalizacja, status prawny, a także wielkość i kształt. Jak zatem wybrać działki inwestycyjne na Śląsku w dobrej lokalizacji?

Lokalizacja i parametry

Inwestorzy wybierając działki inwestycyjne na Śląsku w dobrej lokalizacji muszą przede wszystkim zdecydowanie wcześniej określić ich powierzchnię. Uznaje się, że najbardziej wygodna posesja będzie mieściła się na działce wielkości od 800 do 1000 m². Warto znaleźć działkę o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta albo kwadratu.

Trzeba zdawać sobie sprawę, że bardzo istotne znaczenie ma również sąsiedztwo. Jak wiadomo znacznie lepszym rozwiązaniem jest mieszkanie w spokojniej i cichej okolicy niż w pobliżu uciążliwego sklepu. Inwestorzy przed wyborem działki koniecznie muszą uwzględnić czy prowadzi do niej utwardzona, wysokiej jakości droga.

Plan zagospodarowania albo decyzja o warunkach zabudowy

Inwestor nie może podjąć decyzji o zakupie działki jeżeli nie uzyska informacji, jak duża jej część będzie mogła zostać zabudowana. Koniecznie trzeba się również dowiedzieć w jaki sposób rozwiązana jest kwestia mediów np. zaopatrzenie w wodę czy kanalizację.

Nie można również zapomnieć o sprawdzeniu przeznaczenia gruntów. Warto również zaznaczyć, ze zdecydowanie się na działkę, na obszarze której został przyjęty miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego jest bardzo pomocne dla inwestora. Znacznie mniej uciążliwe będą bowiem wszystkie formalności związane z ewentualną budową. Krócej będą trwały również procedury.

Własność gruntu

Inwestorzy doskonale wiedzą, że w księgach wieczystych dostępne są informacje o ewentualnych obciążeniach działek. Warto bowiem mieć świadomość, że dana działka może być zabezpieczeniem pożyczki. Planując zakup danej działki koniecznie należy żądać od obecnego właściciela najbardziej aktualnego wypisu z ksiąg wieczystych.

Bardzo dobrym dodatkowym zabezpieczeniem przez osobę nabywającą daną działkę jest dołączenie do umowy istotnego oświadczenia osoby sprzedającej, iż dana działka od momentu sporządzenia wypisu nie została obciążona żadnymi wierzytelnościami. Inwestorzy muszą koniecznie pamiętać o dopilnowaniu wymienionych wcześniej kwestii. Jak wiadomo wszystkie obciążenia hipoteczne, które są przypisane do danej działki, w przypadku jej zakupu przejdą już na nowego właściciela. Obecnie księgi wieczyste są dostępne w formie elektronicznej.