Skip to content Skip to footer

Czym jest uzdatnianie wody?

Woda, mimo iż nazywana „źródłem życia”, niejednokrotnie może być siedliskiem przeróżnych szkodliwych mikroorganizmów i zanieczyszczeń, niewidocznych gołym okiem. Dlatego właśnie, zanim zostanie dopuszczona do picia, użytku komunalnego czy przemysłowego, musi przejść tak zwany proces uzdatniania. Na czym to polega? Przeczytaj poniżej.

Skąd się bierze woda?

Woda w naszych kranach wydobywana jest z ujęć powierzchniowych, drenażowych lub głębinowych. Zanieczyszczenia przedostają się do wody niezależnie od sposobu jej wydobywania, choć najbardziej narażone na skażenie są wody powierzchniowe, a najczystsze z reguły są wody z ujęć głębinowych. Niepożądane substancje mogą mieć sztuczny, wynikający z działalności człowieka (jak na przykład nawozy, kontakt ze ściekami lub odpadami) lub naturalny (grzyby, glony, drobnoustroje).

Niektóre z tych zanieczyszczeń, takie jak bakterie, wirusy czy środki chemiczne mogą być niezwykle groźne dla naszego zdrowia. Dlatego konieczne jest uzdatnianie wody, czyli proces jej oczyszczania i poprawy jakości.

Uzdatnianie wody — co to znaczy?

Uzdatnianie to, jak można wywnioskować z samej nazwy tego procesu, czynienie wody zdatną do użycia. W zależności od przeznaczenia procedura ta może więc wyglądać inaczej. Głównym założeniem jest jednak pozbycie się zanieczyszczeń i groźnych substancji.

Procesem tym zajmują się Stacje Uzdatniania Wody. Standardy jakości wody oraz normy zawartości minerałów, drobnoustrojów i innych substancji są określone prawnie i muszą być ściśle przestrzegane. Kontrolowaniem przestrzegania norm i podejmowaniem decyzji o dopuszczeniu wody do użytku, w zależności od jej przeznaczenia zajmują się Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Metody uzdatniania wody

Metody uzdatniania wody zależą od rodzaju ujęcia, znajdujących się w niej zanieczyszczeń oraz jej przeznaczenia. Wykorzystuje się w tym celu procedury fizyczne, chemiczne i mechaniczne. Często jest to proces wieloetapowy. Jego głównymi elementami są: filtrowanie, napowietrzanie, dezynfekcja i zmiękczanie. Ten ostatni etap znaczenie ma szczególnie w przypadku przygotowania wody do celów przemysłowych, ponieważ twarda woda mogłaby tworzyć osady, uszkadzające maszyny i instalacje.

Aby woda mogła popłynąć w naszych kranach i być zdatna do picia, przede wszystkim dokładnie się ją filtruje i dezynfekuje przy użyciu różnych metod i technologii, oczyszczając ją z wszelkich groźnych substancji i zagrożeń chorobotwórczych. Odpowiednio uzdatniona woda jest bezpieczna do spożycia i zastosowania komunalnego. Ważne również, aby miała możliwie neutralny zapach i smak.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Rosmosis